logo_slovakia800x200
  • Čeština
  • Slovenčina
  • English
  • Magyar

Odsávacie systémy

Vďaka spolupráci s firmou Air Project s.r.l. sme schopní návrhu, výroby a montáže systémov na odsávanie odrezkov a prachu a inštalácie priemyselných filtračných systémov pre rôzne priemyselné odvetvia. Tento sortiment využijú predovšetkým výrobcovia papiera a jeho produktov, výrobcovia strojov na výrobu vlnitej lepenky a ďalších obalov, ďalej tlačiarne, knihárske dielne, ale aj spracovatelia hliníkových plechov.

web-zamereniSystémy slúžia na odsávanie odrezkov rôznych materiálov, ale aj k odsávanie zváracieho dymu, olejové hmloviny, prachu a splodín tepelného delenia.

vlna-012b

logo_www800x200